Fotocredit:

Vi sier nei til den planlagte fastlandsforbindelsen

Vi vet hvilken vei vi vil ha

26. juni 2019

Vedtaket om bro fra Ramberg til Smørberg innebærer ufattelige investeringer i et veianlegg det ikke er trafikkmessig behov for. En overdimensjonert vei til en foreløpig ukjent sluttsum med negative konsekvenser for jordbruksområder, lokalmiljø og befolkning. 

Miljøpartiet De Grønne vil stoppe broprosjektet og finne fram fra skuffen planen for Østalternativet med ny parallell kanalbru, oppgradering av Ringveien og tilkobling til Frodeåstunellen.

Det vil være et prosjekt som innebærer i særklasse minst miljøulempe. Til en langt lavere kostnad. Som innfrir målene om samfunnssikker vei –  og som med gode kollektivtiltak for å redusere unødvendig bilbruk, også vil avlaste Tønsberg og Teie sentrum.

Vi støtter utredning av Vestfjordforbindelsen om det skulle vise seg at det fremdeles er behov for en bro over fjorden.