Tusen takk for i år!

Vi i De Grønne Færder legger bak oss et begivenhetsrikt år!

20. desember 2019

Vi vil gjerne få takke alle som har bidratt i året som har gått. Etter en givende valgkamp og et strålende valg for De Grønne Fæder i høst, og en oppslutning på 11.1 prosent, er våre representanter i kommunestyre og utvalg godt igang som del av Færders nye politiske posisjon. I det nye året skal vi arbeide videre for mange viktige saker i kommunen vår.

Framover skal vi jobbe med ny klima- og energiplan, arealplan, samt mange viktige saksområder, som naturvern, stedsutvikling, kulturminnevern, folkets tilgang til strandsonen, en balansert kommuneøkonomi, og gode velferds- og omsorgstilbud.

Brenner du for et grønt lokalsamfunn med omtanke for både mennesker og miljø? De Grønne vokser over hele landet, og er en del av en stor grønn bevegelse både nasjonalt og internasjonalt. Bli gjerne med i vårt lokallag!

Vi i De Grønne Færder ønsker medlemmer og alle i vår kommune et godt, grønt nyttår!