Fotocredit:

Vi er godt igang!

23.10 var det konstituerende kommunestyremøte

11. november 2019

Vi er i gang med en ny periode som del av den politiske posisjonen. Randi Hagen Fjellberg, Siri Smith-Meyer Jonassen, Reidar Gotteberg og Tor G. Birkeland er våre faste kommunestyrerepresentanter.

Randi Hagen Fjellberg er leder for Hovedutvalg for helse og Tor G. Birkeland er fast medlem. Reidar Gotteberg er nestleder for Hovedutvalg for kommunalteknikk og Anine Stousland er fast medlem. Lars Ove Gidske er fast medlem i Hovedutvalg for oppvekst.

Vararepresentanter til kommunestyret er Anine Stousland, Maren Berg Dybvik, Tuva Synnevåg, Marianne Leisner, Mette Hofsødegård, Lars Ove Gidske og Anne Katrine Hauge.

Vi er klare til å ta fatt på arbeidet med mange viktige saker! Denne uken er det nytt kommunestyremøte, og vi skal stemme over viktige saker som blant annet angår kulturminnevern på Teie, strandsonen og Færders økonomi.

Reidar Gotteberg og Anine Stousland representerer oss i Hovedutvalg for kommunalteknikk, Reidar som nestleder og Anine som fast medlem.