For kommunevalget 2019 har vi vedtatt en valgliste på 38 navn, med Randi Hagen Fjellberg, Reidar Gotteberg, Siri Smith-Meyer Jonassen og Tor G. Birkeland på topp.

Vil du hjelpe oss å gjøre et godt valg i Færder?