Fotocredit: Sigmund Fjellberg

Anine Stousland er vår ordførerkandidat

Miljøpartiet De Grønnes valgliste i Færder er vedtatt.

13. november 2022

Torsdag 10. november var det nominasjonsmøte i Færder MDG. På førsteplass ble Anine Stousland valgt.

Anine er lærer og gründer og er i inneværende periode vara til kommunestyret og nestleder i utvalg for kommunalteknikk. Nominasjonskomiteen fremhever at hun har utmerket seg med sin imponerende faglige kunnskap på et komplisert fagfelt og sitt kloke og vinnende vesen. Hun har også der gjort seg bemerket med svært gode debattinnlegg.

Anine Stousland med Grønn Ungdoms Jacob Stousland og Evelin Maria Spange, som begge står på valglista.

 

På andreplass ble Cathrine Palm Spange valgt.  Nominasjonskomiteen skriver i sin begrunnelse at Cathrine har vært en tydelig stemme i både formannskap og kommunestyre for Ap inntil hun i år meldte overgang til MDG. Hun er sterkt opptatt av klima, natur og miljø og markerer seg tydelig i lokale medier.

 

Cathrine og Anine på nominasjonsmøte

 

Tor G. Birkeland ble valgt til tredjekandidat. Nominajsonskomiteen skriver at Tor, som har vært en stødige styreleder i perioden, også har hatt en viktig rolle som debattant på flere fagområder i kommunestyret og i hovedutvalg for helse, hvor han er fast representant.

Nåværende gruppeleder, Randi Hagen Fjellberg, står på fjerdeplass. Randi er leder for hovedutvalg for helse, sitter i formannskapet og i kommunestyret i dag. Hun har vært folkevalgt siden 2015. Nominasjonskomiteen skriver at Randi har vært en veldig respektert og dyktig politiker med evne til å kombinere både humor og seriøsitet med glans. Har vært svært synlig i media og fremmet partiets kjernesaker på en forbilledlig måte.

På femteplass er nykommeren Isabel Husebæk. Isabel har vært en ivrig deltaker på partiets gruppemøter gjennom hele perioden og har allerede deltatt på MDGs landsmøte. Nominasjonskomiteen skriver at Isabel er klar for enda større innsats for partiet. Isabel ser det som sin plikt å gjøre det hun kan for at våre etterkommere også skal få oppleve en frisk og artsrik jordklode og ønsker i stor grad å bidra for at det skal bli enklere for hver enkelt å ta bærekraftige valg i hverdagen.

Det er de fem øverste kandidatene som har stemmetillegg (tidligere kalt forhåndskumulering).

 

Her er lista i sin helhet:

1. Liv Anine M Stousland, 1983
2. Cathrine Palm Spange, 1966
3. Tor G Birkeland, 1953
4. Randi Hagen Fjellberg, 1947
5. Isabel Husebæk, 1980
6. Reidar Gotteberg, 1953
7. Stine Marie Schmedling, 1983
8. Marianne Leissner, 1958
9. Hans Terland, 1967
10. Evelin Maria Dooper Spange, 2005
11. Jacob August Midnes Stousland, 2005
12. Helene Brekkenes Clarke, 1990
13. Patrick Gudmundsen, 1976
14. Trine Lise Bremnes, 1988
15. Mie Heireth Jørgensen, 1953
16. Trond Kjetil Bremnes, 1986
17. Ellen Berit Strand, 1943
18. Sigmund Fjellberg, 1952
19. Katrine Strandskogen Scharffenberg, 1973
20. Anders Båtstrand, 1983.
21. Emma Irene Engh Kittelsen, 1949
22. Dag Johan Daler, 1946
23. Anastasia Smyk, 1985
24. Tor Asbjørn Bjørnstad, 1976
25. Efwa Hagstrøm, 1964
26. Lars Steinhovden, 1963
27. Elin Helene Aarø Strandli, 1953
28. Aase Catarina Wahl, 1949
29. Gert Henrik Vedeler, 1927