Fotocredit:

En grønn og ansvarlig kommuneøkonomi

Færder kommune går med underskudd

6. august 2019

Underskuddet dekkes av penger vi har ”på bok”. Fortsetter dette blir den økonomiske handlefriheten stadig mindre.

En god kommuneøkonomi er viktig fordi den påvirker arbeidsplassene innen barnehage, skole og omsorgstjenesten, evnen til å legge til rette for positiv næringsutvikling, servicegraden i kommuneadministrasjonen og evnen til å videreutvikle kommunen som en attraktiv bostedskommune.

Derfor vil vi arbeide for en sunn økonomisk politikk. 

Det innebærer at:

  • Alle som har eiendom i kommunen betaler skatt til kommunen, ikke bare vi som er bosatt her
  • Kommunen ikke inngår avtaler uten at man kjenner til de økonomiske konsekvensene, både på kort og lang sikt
  • Kommunen må erkjenne at grønn økonomi er sunn økonomi

Vår fjerdekandidat, Tor G. Birkeland, har kommuneøkonomi som sin hjertesak.