Fotocredit:

Vi vil ta vare på allemannsretten i Færder

Kystnaturen vår betyr mye for mange

26. juni 2019

Allemannsretten er tilgangen til hvitveisstedene om våren, utsikten fra svaberget, morgenbadet, aketuren og å vandre langs århundregamle stier. Allemannsretten er barnas rett til å leke i naturen og i strandkanten. Allemannsretten er retten til å ferdes fritt i utmark, og er en viktig del av vår kultur og historie.

Allemannsretten og vernet av strandsonen reguleres av friluftsloven og Plan- og bygningsloven. Utbygging og privatisering av kysten er likevel en utfordring i vår kommune.

 Miljøpartiet De Grønne ønsker en restriktiv strandsonepolitikk og en helhetlig gjennomgang av strandsonen, med kartlegging av hvor det er lov til å ferdes langs kysten i Færder. Vi vil arbeide for merking av stier og tilrettelegging for trygg ferdsel i naturen. 

Vi må ta vare på den fantastiske kystnaturen vår, både for mennesker og miljø.