Fotocredit:

Ny historisk samarbeidsavtale for Færder på plass!

8. oktober 2019

Vi fikk 4 mandater i kommunestyret, og blir representert av Randi Hagen Fjellberg, Reidar Gotteberg, Siri Smith-Meyer Jonassen og Tor G. Birkeland

Forhandlingene i Færder har ført til en avtale om et historisk skifte! Et valgresultat på 11.1 prosent, som gjorde oss til Norges 5. største MDG – kommune når det gjelder oppslutning, ga oss en viktig rolle i de påfølgende forhandlingene, og vi er nå veldig glade for å være en del av Færders nye posisjon!

Vi har inngått en samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig folkeparti, og et valgteknisk samarbeid med Felleslista SV og Rødt, som sikrer god representasjon og et solid flertall i kommunens politiske organer. Vi gratulerer Jon Sannes Andersen som ny ordfører! Og Richard Fossum som varaordfører! Randi Hagen Fjellberg blir ny hovedutvalgsleder for helse, og Reidar Gotteberg ny nestleder for hovedutvalg for kommunalteknikk. Det er bare å gratulere!

Vi vil også gratulere alle som får nye verv! I Hovedutvalg for kommunalteknikk blir vi også representert av Anine Stousland, Tor G. Birkeland blir vårt andre medlem i Hovedutvalg for helse, og Lars Ove Gidske blir vår representant i Hovedutvalg for oppvekst.

Aller fremst er vi veldig glade for en avtale som legger til rette for en ny kurs for Færder-politikken! Dette må feires, og så må vi arbeide godt framover for å benytte oss av mulighetene til å ta viktige steg mot en grønnere kommune med god velferd for alle grupper.